Νέα

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου PROSPER

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου PROSPER πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2020!

Το έργο PROSPER φιλοδοξεί να προσφέρει ένα διεπιστημονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στα παίγνια, με το μάθημα «Αντιμετώπιση πραγματικών προκλήσεων μέσω της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας». Επίσης θα προσφέρει την εκπαιδευτική εργαλειοθήκη PROSPER για καθηγητές που θα διευκολύνεται και θα συμπληρώνεται από την πλατφόρμα PROSPER για την εκπαίδευση σχετικά με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

Πληροφορίες

№: 2020-1-PL01-KA203-081895
Πρόγραμμα: Erasmus+, KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices, KA203 - Strategic Partnerships for higher education
Διάρκεια: 01/12/2020 - 31/05/2023

Free Joomla! templates by Engine Templates