Новини

Първата среща по проект PROSPER се проведе онлайн на 17 декември 2020 г.

Първата среща по проект PROSPER се проведе онлайн на 17 декември 2020 г.

PROSPER се стреми да предложи трансдисциплинарна образователна програма, базирана на обучителен курс „Справяне с предизвикателствата чрез социално предприемачество“ и образователния инструментариум PROSPER за учители, който ще бъде допълнен от платформа за обучение по социално предприемачество.

Основните теми, които бяха обсъдени по време на срещата бяха:

Информация

№: 2020-1-PL01-KA203-081895
Продължителност: 01/12/2020 - 31/05/2023
Финансираща програма: Еразъм+, КД2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, КД203: Стратегически партньорства в сферата на висшето образование

Free Joomla! templates by Engine Templates