Σχετικά

 

Αποτελέσματα

Όνομα: PROmoting Social entrePreneurship in Higher Education for a prospeRous society

Το έργο PROSPER φιλοδοξεί να προσφέρει ένα διεπιστημονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στα παίγνια, με το μάθημα «Αντιμετώπιση πραγματικών προκλήσεων μέσω της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας». Επίσης θα προσφέρει την εκπαιδευτική εργαλειοθήκη PROSPER για καθηγητές που θα διευκολύνεται και θα συμπληρώνεται από την πλατφόρμα PROSPER για την εκπαίδευση σχετικά με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα PROSPER θα υποστηρίζεται από τις ακόλουθες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις:

• Εκμάθηση βασισμένη στο παιχνίδι: αξιοποιώντας το ισχυρό δυναμικό των προσεγγίσεων με παίγνια για τη δημιουργία αξίας και αντίκτυπου στη συμπεριφορά των ανθρώπων, το PROSPER φιλοδοξεί να φέρει φοιτητές από οποιαδήποτε αντικείμενο πιο κοντά στις κοινότητές τους και να τους δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τις δικές τους βιώσιμες λύσεις

• Εκμάθηση υπηρεσιών: αντλώντας από τις διάφορες μελέτες περιπτώσεων  που προσδιορίζουν την εκμάθηση υπηρεσιών ως κατάλληλη προσέγγιση για τη διδασκαλία της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, το έργο μας στοχεύει στη χρήση της εκμάθησης υπηρεσιών για να προσφέρει πραγματικές εμπειρίες μάθησης που διευκολύνονται από βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις σε κοινωνικές επιχειρήσεις.

  • Μάθημα συνδυασμένο με παίγνια με τίτλο «Αντιμετώπιση προκλήσεων στον πραγματικό κόσμο μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας»
• Σετ εργαλείων κατάρτισης εκπαιδευτικών για την υποστήριξη της υλοποίησης του συνδυασμένου με παίγνια μαθήματος με θέμα «Αντιμετώπιση προκλήσεων στον πραγματικό κόσμο μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας»
• Διαδικτυακή πλατφόρμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας PROSPER
 

Πληροφορίες

№: 2020-1-PL01-KA203-081895
Πρόγραμμα: Erasmus+, KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices, KA203 - Strategic Partnerships for higher education
Διάρκεια: 01/12/2020 - 31/05/2023
Εταίροι: UNIWERSYTET SLASKI, Πολωνία, STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE, Ελλάδα, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Ελλάδα, WORLD UNIVERSITY SERVICE-OSTERREICHISCHES KOMITEE VEREIN, Αυστρία, SVEUCILISTE U ZAGREBU, Κροατία, Know and Can Association, Βουλγαρία