За проекта

 

Резултати

Име: Подпомагане на социалното предприемачество във висшето образование за просперитет на обществото

PROSPER се стреми да предложи трансдисциплинарна образователна програма, базирана на гамифициран учебен курс „Справяне с предизвикателствата чрез социално предприемачество“ и образователен инструментариум за учители, който ще бъде допълнен от платформа за обучение по социално предприемачество. Образователната програма PROSPER ще бъде допълнена от следните образователни подходи:

  • Обучение, базирано на игри: чрез различни игрови подходи, PROSPER се стреми да помогне на учениците да взимат самостоятелни решения
  • Обучение за предлагане на услуги: този тип обучение е подходящ подход за преподаване на социално предприемачество. За това проектът ще предложи действителен и реален учебен опит чрез краткосрочни стажове в социални предприятия.
 

- Обучителен курс, базиран на гамификация на тема „Справяне с предизвикателствата чрез социално предприемачество“

- Наръчник за обучение на учители за провеждане на учебен курс на тема „Справяне с предизвикателствата чрез социално предприемачество“

- Онлайн платформа за социално предприемачество
 

Информация

№: 2020-1-PL01-KA203-081895

Финансираща програма: Еразъм+, КД2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, КД203: Стратегически партньорства в сферата на висшето образование

Продължителност: 01/12/2020 - 31/05/2023

Партньори: UNIWERSYTET SLASKI, Полша, STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE, Гърция, МАКЕДОНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, Гърция, WORLD UNIVERSITY SERVICE-OSTERREICHISCHES KOMITEE VEREIN, СДРУЖЕНИЕ ЗНАМ И МОГА, България, SVEUCILISTE U ZAGREBU, Хърватия