O projekcie

 

Rezultaty

Nazwa: PROmoting Social entrePreneurship in higher Education for a prospeRous society - Promowanie przedsiębiorczości społecznej w szkolnictwie wyższym dla dobrze prosperującego społeczeństwa

PROSPER dąży do stworzenia interdyscyplinarnego programu edukacyjnego opartego na kursie prowadzonym z wykorzystaniem elementów grywalizacji i mieszanych metod nauczania pt. "Rozwiązywanie realnych wyzwań poprzez przedsiębiorczość społeczną" oraz zestawie materiałów szkoleniowych dla nauczycieli. Będą one wspierane i uzupełniane przez platformę edukacyjną do nauczania przedsiębiorczości społecznej. Program edukacyjny PROSPER będzie wykorzystywał następujące rozwiązania:

• Game-based learning (uczenie przez grywalizację): opierając się na dużym potencjale grywalizacji w procesie kreowania wartości i wywierania wpływu na zachowania ludzi, PROSPER ma na celu zbliżenie studentek i studentów różnych dyscyplin do społeczności, w których funkcjonują oraz zachęcenie ich do tworzenia własnych, zrównoważonych rozwiązań.

• Service-learning (uczenie się poprzez zaangażowanie): opierając się na badaniach uznających service learning jako adekwatne narzędzie do uczenia przedsiębiorczości społecznej, nasz projekt ma na celu wykorzystanie tego podejścia do przekazywania realnych i praktycznych doświadczeń edukacyjnych poprzez krótkoterminowe praktyki w wybranych przedsiębiorstwach społecznych.
  • Kurs prowadzony z wykorzystaniem elementów grywalizacji i mieszanych metod nauczania pt. "Rozwiązywanie realnych wyzwań poprzez przedsiębiorczość społeczną"
• Zestaw materiałów szkoleniowych dla nauczycieli wspierający wdrażanie kursu prowadzonego z wykorzystaniem elementów grywalizacji i mieszanych metod nauczania pt. "Rozwiązywanie realnych wyzwań poprzez przedsiębiorczość społeczną"
• Platforma internetowa przedsiębiorczości społecznej projektu PROSPER
 

Informacje

Nr: 2020-1-PL01-KA203-081895
Program: Erasmus+, KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, KA203 - Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego
Czas trwania: 01/12/2020 - 31/05/2023
Partnerzy: UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Polska, STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE, Grecja, UNIVERSITY OF MACEDONIA, Grecja, WORLD UNIVERSITY SERVICE-OSTERREICHISCHES KOMITEE VEREIN, Austria, KNOW AND CAN ASSOCIATION, Bułgaria, SVEUCILISTE U ZAGREBU, Chorwacja