Erasmus+, KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, KA203 - Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego

UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Polska
STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE, Grecja
UNIVERSITY OF MACEDONIA, Grecja
WORLD UNIVERSITY SERVICE-OSTERREICHISCHES KOMITEE VEREIN, Austria
SVEUCILISTE U ZAGREBU, Chorwacja
Know and Can Association, Bułgaria