Еразъм+, КД2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, КД203: Стратегически партньорства в сферата на висшето образование

UNIWERSYTET SLASKI, Полша
STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE, Гърция
UNIVERSITY OF MACEDONIA, Гърция
WORLD UNIVERSITY SERVICE-OSTERREICHISCHES KOMITEE VEREIN, Австрия
SVEUCILISTE U ZAGREBU, Хърватия
Сдружение Знам и Мога, България