Image

O projekcie

PROSPER dąży do stworzenia interdyscyplinarnego programu edukacyjnego opartego na kursie prowadzonym z wykorzystaniem elementów grywalizacji i mieszanych metod nauczania pt. "Rozwiązywanie realnych wyzwań poprzez przedsiębiorczość społeczną" oraz zestawie materiałów szkoleniowych dla nauczycieli. Będą one wspierane i uzupełniane przez platformę edukacyjną do nauczania przedsiębiorczości społecznej. Program edukacyjny PROSPER będzie wykorzystywał następujące rozwiązania.

Rezultaty

Kurs prowadzony

Kurs prowadzony z wykorzystaniem elementów grywalizacji i mieszanych metod nauczania pt. "Rozwiązywanie realnych wyzwań poprzez przedsiębiorczość społeczną"

Zestaw materiałów szkoleniowych

Zestaw materiałów szkoleniowych dla nauczycieli wspierający wdrażanie kursu prowadzonego z wykorzystaniem elementów grywalizacji i mieszanych metod nauczania pt. "Rozwiązywanie realnych wyzwań poprzez przedsiębiorczość społeczną"

Platforma internetowa

Platforma internetowa przedsiębiorczości społecznej projektu PROSPER

Game-based learning (uczenie przez grywalizację) i Service-learning (uczenie się poprzez zaangażowanie)

• Game-based learning (uczenie przez grywalizację): opierając się na dużym potencjale grywalizacji w procesie kreowania wartości i wywierania wpływu na zachowania ludzi, PROSPER ma na celu zbliżenie studentek i studentów różnych dyscyplin do społeczności, w których funkcjonują oraz zachęcenie ich do tworzenia własnych, zrównoważonych rozwiązań.

• Service-learning (uczenie się poprzez zaangażowanie): opierając się na badaniach uznających service learning jako adekwatne narzędzie do uczenia przedsiębiorczości społecznej, nasz projekt ma na celu wykorzystanie tego podejścia do przekazywania realnych i praktycznych doświadczeń edukacyjnych poprzez krótkoterminowe praktyki w wybranych przedsiębiorstwach społecznych.
Image

 

Erasmus+, KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, KA203 - Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego