Image

За проекта

PROSPER се стреми да предложи трансдисциплинарна образователна програма, базирана на гамифициран учебен курс „Справяне с предизвикателствата чрез социално предприемачество“ и образователен инструментариум за учители, който ще бъде допълнен от платформа за обучение по социално предприемачество. Образователната програма PROSPER ще бъде допълнена от следните образователни подходи.

Results

Обучителен курс

Обучителен курс, базиран на гамификация на тема „Справяне с предизвикателствата чрез социално предприемачество“

Наръчник за обучение на учители

Наръчник за обучение на учители за провеждане на учебен курс на тема „Справяне с предизвикателствата чрез социално предприемачество“

Онлайн платформа

Онлайн платформа за социално предприемачество

Обучение, базирано на игри и Обучение за предлагане на услуги

  • Обучение, базирано на игри: чрез различни игрови подходи, PROSPER се стреми да помогне на учениците да взимат самостоятелни решения
  • Обучение за предлагане на услуги: този тип обучение е подходящ подход за преподаване на социално предприемачество. За това проектът ще предложи действителен и реален учебен опит чрез краткосрочни стажове в социални предприятия.
Image

 

Erasmus+, KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices, KA203 - Strategic Partnerships for higher education